Acasă / Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Această politică ("Politica de confidențialitate") descrie practicile cu privire la datele personale pe care le colectam prin intermediul platformei de bugetare participativă “Tu decizi pentru Constanța!” ("platformă" / “site”).

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm, modul în care putem utiliza aceste date și cui le putem transfera.

Tot în politica de confidențialitate prezentăm și măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea datelor. De asemenea, vă explicăm şi cum ne puteți contacta pentru:

 • a accesa, rectifica sau șterge datele pe care ni le-ați furnizat,
 • a retrage orice consimțământ pe care ni l-ați acordat în vederea prelucrării datelor cu caracter personal,
 • a ne spune să nu vă mai trimitem informații despre activitatea noastră,
 • a vă răspunde oricăror întrebări despre practicile de confidențialitate online.

Vă încurajam sa citiți aceasta Politica înainte să folosiți Site-ul nostru. Folosind acest Site, sunteți de acord cu termenii și condițiile acestei Politici.

Ce date cu caracter personal colectăm şi cum le utilizăm

În cadrul acestui Site ne furnizați următoarele date cu caracter personal:

Pentru crearea/gestionarea/utilizarea unui cont în cadrul platformei

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în aceasta secțiune sunt:

 • Nume
 • Prenume
 • Adresa email
 • CNP / CUI
 • Serie și număr de buletin
 • Număr de telefon
 • Înscrisuri personale
 • Istoric acțiuni
 • Orice alte date cu caracter personal alegeți să ne transmiteți

Folosim aceste date pentru crearea și gestionarea contului dumneavoastră din cadrul platformei de bugetare participativă. 

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este reprezentat de art.6 alin.1 lit. f din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), respectiv interesul legitim al instituției de a gestiona cu mai multă rapiditate solicitările formulate de cetățeni.

Vă vom păstra datele atât timp cât aveți un cont activ pe platformă.

Aveți dreptul să vă închideți contul în orice moment. Dacă alegeți să faceți acest lucru, contul dumneavoastră va înceta să existe și veți fi considerat inactiv. Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal dacă acest lucru este impus de legislația în vigoare sau dacă respectivele date sunt necesare pentru soluționarea unui litigiu.

În funcție de specificul interacțiunii dumneavoastră, este posibil să vi se ceară și furnizarea altor date cu caracter personal. Furnizarea acestor date este impusă de prevederile legale în conformitate cu care ați formulat respectiva cerere.

Cookies şi fișiere jurnal

Folosim tehnologia cookie în cadrul raportării statistice privind pagina web. Cookie este un fragment de informație trimis de o pagină web, salvat de browser-ul calculatorului dumneavoastră pe hard disk. Acesta reține informații de care ar avea nevoie o pagină web pentru a vă personaliza experiența (adică imaginile dinamice de pe site) şi a aduna informații statistice despre pagina web, cum ar fi paginile web vizitate, descărcările făcute, numele de domeniu al furnizorului de Internet şi țara de origine a vizitatorilor şi adresele paginilor vizitate imediat înainte şi după intrarea pe pagina noastră. Informațiile din cookies ne permit să trasăm „click-urile” pe care le-ați făcut (mai exact, căile urmate de vizitatori pentru a ajunge pe pagina noastră în timp ce trec de la o pagină la alta).

Partea de „asistență” din bara de instrumente a majorității browser-elor vă arată cum să blocați acceptarea de noi cookies, cum să fiți înștiințați atunci când primiți un nou cookie şi cum să dezactivați cookie-urile existente. Nu uitați însă că fără cookies s-ar putea să nu beneficiați pe deplin de toate caracteristicile paginii noastre web.

Datele cu caracter personal ale minorilor sub 16 ani

Minorii cu vârsta de până la 16 ani nu ar trebui să transmită nici un fel de date cu caracter personal pe pagina web fără permisiunea (consimțământul sau aprobarea) tutorelui legal.

Site-ul nostru nu va colecta niciodată cu bună știință date cu caracter personal de la persoane despre care ar fi știut că sunt minori (sub 16 ani) și nici nu le va folosi sau dezvălui vreunei terțe părți neautorizate fără consimțământul expres al tutorelui legal.

Luând în considerare tehnologia disponibilă în astfel de situații, vom face eforturi rezonabile pentru a verifica dacă titularul răspunderii părintești pentru copil a dat sau a aprobat consimțământul precum și dacă datele cu caracter personal sunt introduse de un minor cu vârsta sub 16 ani.

Informațiile pe care le transmitem

Nu vom transmite către terțe parți datele dumneavoastră cu caracter personal, cu următoarele excepții:

 • Cu acordul dvs.
 • Dacă este necesara transmiterea unor informații în vederea furnizării serviciilor solicitate de dvs.
 • În cazul în care informația este necesară partenerilor instituției pentru îmbunătățirea sau facilitarea unor servicii solicitate de dumneavoastră, aceștia au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate numai în măsura în care sunt necesare pentru executarea serviciului solicitat de dumneavoastră.
 • Putem transmite date cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:
  1. este prevăzut într-o dispoziție legală;
  2. previne o infracțiune sau protejează siguranța națională;
  3. protejează siguranța individului sau siguranța publică;
  4. aceste informații sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situații juridice;
  5. în cazul în care activitățile dvs. contravin termenilor și condițiilor statuate de instituția noastră, sau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor servicii.

Link-uri către alte pagini

Nu uitați că atunci când folosiți un link pentru a ajunge de pe Site-ul nostru pe o altă pagină web, prezenta politica de confidențialitate nu se mai aplică. Navigarea şi interacțiunea pe care le desfășurați pe o altă pagină web, inclusiv orice pagină care are un link către prezentul Site, se supun regulilor şi politicilor paginii respective. Vă încurajăm să citiți regulile şi politicile paginilor pe care le vizitați pentru a înțelege mai exact procedurile lor de colectare, utilizare şi dezvăluire a datelor cu caracter personal.

Securitate

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de precauție de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul site-ului

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare
 • dreptul de acces
 • dreptul de rectificare
 • dreptul de opoziție
 • dreptul de a solicita ștergerea (dreptul de a fi uitat)
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării
 • dreptul de mutare a datelor
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 • dreptul de a se adresa cu plângere către ANSPDCP – Autoritatea de Supraveghere.

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi sau contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal prin completarea unei cereri și expedierea acesteia:

 • prin email la adresa: primărie@primaria-constanta.ro
 • prin poștă la adresa: Constanța, bd. Tomis nr. 51

cu mențiunea ”în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal”.

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii sau numărul mare de cereri primite.

De asemenea, în calitate de persoană vizată, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea de Supraveghere (ANSPDCP) în legătură cu modul în care vă sunt prelucrate datele sau cum vă sunt respectate drepturile în legătură cu aceste prelucrări.

Actualizarea politicii de confidențialitate

Instituția noastră își rezervă dreptul de a schimba, modifica sau actualiza politica de confidențialitate în orice moment, dar nu va reduce nivelul de protecție din cadrul acesteia. Acordăm cea mai mare importanță aspectelor legate de confidențialitate şi intenționăm să rămânem pe deplin conformați prevederilor legale în ceea ce privește politica de confidențialitate şi protecția datelor cu caracter personal. Vom actualiza periodic politica de confidențialitate şi vom afișa noutățile pe această pagină.