Acasă / Proiecte / Dăm viață școlii noastre

Dăm viață școlii noastre

Descriere proiect

Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța are două aripi a câte 4 niveluri fiecare, o curte exterioară și una interioară. Acesta are o comunitate școlară de peste 1000 de elevi în toate ciclurile de învățământ și peste 160 de profesori, la care se adaugă personalul auxiliar și nedidactic al unității.

Totuși, în ciuda numărului imens de elevi, de ani de zile, curtea interioară nu este folosită nici ca mediu didactic, nici ca spațiu de recreere, fiind sumar amenajată, tot cu ajutorul elevilor, înainte de pandemie. Aceasta reprezintă un spațiu sigur (aflându-se exact în centrul școlii, nu lasă riscul interacțiunii minorilor cu persoane din exterior și poate fi în permanență supravegheată), în care elevii își vor putea petrece timpul în orele libere, în pauze sau să îl valorifice în timpul activităților educaționale.

Ținând cont de specificul liceului, menționăm că nu sunt singulare cazurile în care elevii petrec până la nouă ore la școală, iar în aceste intervale orare există uneori ferestre între orele de cultură generală și cele de specialitate (ore de instrument, de canto, de balet, de arte etc.). Totodată, populația școlară crescută duce adesea la problema lipsei de săli, motiv pentru care amenajarea curții ar însemna posibilitatea desfășurării, în lunile călduroase, a orelor de dirigenție sau a celor în care elevii sunt împărțiți în grupe de câte 7-10 persoane. Acest fapt va pune în utilitate spațiul, asemenea modului în care curtea exterioară este folosită pentru orele de sport primăvara și vara.

Astfel, propunem amenajarea curții interioare, în așa fel încât în aceasta să existe băncuțe și mese, dispuse după modelul anexat în plan. De asemenea, dorim să îi oferim curții interioare nu numai utilitate, ci și viață, dându-le ocazia elevilor să își manifeste talentul, pictând pereții.

Principiul de la baza acestui proiect este sustenabilitatea. Plănuim să valorificăm la maxim spațiul și materialele deja puse la dispoziție de situația actuală, acest lucru însemnând  totodată utilizarea de materiale la cele mai înalte standarde de calitate, în așa fel încât beneficiarii să fie elevii actuali ai colegiului, dar și viitoarele generații. 

Vom organiza un concurs pentru elevii de la arte plastice, care se vor înscrie cu design-uri pentru pereții curții. Acestea vor fi ulterior preselectate de o comisie specializată de profesori din catedra de arte vizuale, urmând ca desenele considerate viabile să fie supuse unui „vot al publicului”, pe care îl vor putea exercita toți elevii școlii. Desenul/desenele câștigătoare vor fi așternute pe pereți de către elevii de la specializarea artă monumentală, sub supravegherea cadrelor didactice.

Execuția efectivă a lucrării artistice fiind realizată în regim de voluntariat de către elevii specializării arte vizuale din colegiu (sub coordonarea profesorilor), costurile aferente acestei secțiuni din proiect vor fi exponențial mai mici comparativ cu un bugetul ce ar fi alocat unei firme specializate. Costurile vor include strict achiziția de materiale profesionale, nu și salarizarea resursei umane.

Beneficii proiect

Beneficiarii primari ai proiectului vor fi elevii, însă aceștia nu vor fi singura categorie avantajată, întrucât profesorii diriginți vor avea posibilitatea de a-și face orele mai interactive și mai atractive. De asemenea, curtea interioară constituie spațiul perfect pentru activitățile extracurriculare, pentru activitățile din săptămâna „Școala Altfel” și pentru cele din „Săptămâna Verde”. 

Ne dorim ca elevii să își poată petrece recreațiile în siguranță, fără a părăsi incinta școlii și să poată lucra la proiecte împreună, fără a fi nevoiți să se întâlnească în weekend. Dat fiind numărul mare de elevi comparativ cu numărul mic de săli, rareori găsesc aceștia o sală liberă unde să își petreacă timpul în perioadele fereastră din program, să învețe sau să citească. Amenajarea spațiului va veni sub forma unui beneficiu adus studiului, creând un mediu mai prietenos ce facilitează procesul creativ al elevilor.

Fiind unicul colegiu cu învățământ vocațional din județ, comunitatea școlară este alcătuită dintr-un număr semnificativ de persoane nevoite să facă naveta. Respectivele persoane vor beneficia astfel direct de un spațiu liniștit unde vor putea să aștepte transportul de care depind, dar care deseori circulă doar la ore fixe.

Mai mult, valorificarea acestui spațiu liber aflat în incinta colegiului va încuraja elevii să-și fructifice perioadele libere dintre orele de cultură generală și cele de specialitate, fără a mai fi nevoiți să părăsească perimetrul școlii sau timpul de după ore, pentru a învăța în liniște sau pentru a lucra la proiecte de grup. Pe lângă beneficiile academice, elevii vor putea merge în curtea interioară și în pauze, pentru a mânca (fapt ce va putea remedia problema mirosului din sălile de curs). În plus, elevii de la secția artă monumentală vor avea ocazia de a-și valorifica cu adevărat talentul, aceasta va fi șansa lor să se implice într-un proiect de ample dimensiuni.

Impactul asupra comunității municipiului Constanța se va resimți în primul rând în numeroasa comunitate școlară a colegiului (aproximativ 1300 de persoane elevi sau angajați ai școlii, plus părinții elevilor, care aduce numărul total de beneficiari undeva la 3500), dar și în afara acestuia - având în vedere specificul artistic al unității, dispunerea unui spațiu elevilor va avea implicații culturale în municipiul Constanța acum (spectacole, recitaluri, audiții, reprezentații de la elevii de la specializările muzică, arta actorului și coregrafie) și în viitor (expoziții, amenajări, proiecte de la elevii de la arte vizuale, inclusiv cei care au putut face „practică” pe peretele școlii).

Curtea interioară a Colegiului Național de Arte ,,Regina Maria” va deveni spațiul optim pentru dezvoltare al elevilor, atât pe plan educativ, cât și personal. Va perpetua ideea că școala nu reprezintă doar clase reci și holuri aglomerate, ci și locul unde înveți cu drag și îți dezvolți abilități ce îți vor veni în ajutor pentru restul vieții. 

Din aceste motive, considerăm că proiectul promovează educația și îmbunătățește calitatea acesteia.

Acțiuni necesare pentru implementare proiectului

  1. curățarea și înlăturarea materialelor actual existente;
  2. desfășurarea concursului pentru determinarea viitorului design al pereților;
  3. achiziționarea materialelor necesare pictării pereților curții și a pardoselii;
  4. acoperirea completă  cu pardoseală supraînălțată a suprafeței actual acoperite cu pietriș, astfel încât să putem amplasa băncile și mesele;
  5. acoperirea cu pietriș a suprafeței actual neacoperite;
  6. obținerea autorizațiilor necesare pentru începerea procesului de pictură;
  7. pictarea pereților de către elevi;
  8. achiziționarea băncilor și meselor;
  9. amplasarea băncilor și a meselor;
  10. inaugurarea curții.

Localizarea proiectului

Curtea interioară a Colegiului Național de Arte „Regina Maria” Constanța, bd. Al. Lăpușneanu nr. 11

Mod implicare

Inițiatorii acestui proiect sunt elevii colegiului, susținuți din punct de vedere legal de părinți și asociația instituției. Proiectul a fost scris de 2 eleve în clasa a 12-a la colegiu, Ana-Maria Petcu și Olivia-Elizabeta Golub, iar grafica suport a fost realizată tot de elevi - Briana Marinescu și David Tănase. Restul elevilor vor contribui la proiect în regim de voluntariat, participând la concurs cu lucrări proprii și luând parte la procesul de vot. Tot elevii vor fi cei care curăță pereții și pictează curtea, sub îndrumarea atentă a profesorilor. Părinții se vor asigura de supravegherea lucrărilor, respectarea celor mai înalte standarde de calitate și de siguranța elevilor pe tot parcursul lucrărilor. Toate persoanele implicate sub orice formă în acest proiect se vor asigura de ducerea la bun sfârșit a acestuia.

Atașamente

Dam-viata-scolii-noastre-buget-planificare-proiectare.pdf Vezi atașament
câștigător
Domeniu
Infrastructură educațională și culturală 2022
Inițiator
ASOCIAȚIA „ÎMPREUNĂ PENTRU ARTĂ”
Data adăugării
16.10.2022
Durata proiectului
10 luni
Buget estimat
136950 lei
Dacă te-ai răzgândit și vrei să votezi altceva din domeniul "Infrastructură educațională și culturală 2022", trebuie mai întâi să retragi votul deja acordat acestui proiect.