Acasă / Proiecte / Reciclăm pentru viitor

Reciclăm pentru viitor

Descriere proiect

În prezent în marea majoritate a unitățile de învățământ din municipiul Constanța nu se realizează colectarea selectivă a deșeurilor la nivel de clasă și nu există cele 4 tipuri de pubele pentru fiecare categorie de deșeu, deși legea nr.132/2010 cu completările ulterioare prevede acest lucru.

România era obligată să atingă o țintă de reciclare de 50% din deșeuri până în 2020, țintă pe care nu a reușit să o atingă. Iar în 2025 trebui să ajungă la 55%, respectiv 70% până în 2030. Țintele de reciclare vor fi atinse doar prin educarea populației, în special a populației tinere dar și prin punerea la dispoziție a infrastructurii de colectare selectivă.

Acest proiect își propune să educe populația preșcolară și școlară din grădinițe și școli generale din municipiu Constanța. Să doteze fiecare clasă de curs cu 4 tipuri de pubele. Să crească cantitatea de deșeuri colectate selectiv la nivelul municipiului. Să reducă cantitatea de plastic, hârtie, sticlă și deșeuri menajere din spațiile publice prin conștientizarea importanței reciclării. Să îmbunătățească capacitatea unităților de învățământ de a contribui la protecția mediului.

Prin creșterea cantității de materiale reciclate scade costul pentru depozitarea deșeurilor municipale.

Beneficii proiect

Deprinderea obiceiului de colectare selectivă se va reflecta în primul rând în asigurarea unui mediu curat, elevii deprinzând obiceiul de a arunca gunoiul la coș și nu în mediu. În al doilea rând este necesar să depunem cu toți efortul de a începe și implementa procesul de colectare selectivă și reciclare, pentru a proteja resursele naturale și mediul. Și nu în ultimul rând obiceiurilor deprinse de elevii în rutina zilnică se vor transfera către familie și societate contribuind la atingerea țintelor de reciclare pe care România și inclusiv noi cetățenii trebuie ni le asumăm și îndeplinim.

Aceste deprinderi vor contribui și la scăderea cheltuielilor generale pentru salubrizare.

Acțiuni necesare pentru implementare proiectului

  1. Identificarea unităților școlare (grădinițe și școli generale) care nu au în fiecare clasă cele 4 pubele necesare colectării selective a deșeurilor.
  2. Desemnarea responsabilului (numele și datele de contact) cu organizarea colectării selective și implementarea proiectului la nivelul unității de învățământ.
  3. Pregătirea documentațiilor necesare pentru achiziționarea de containere de reciclare de dimensiuni reduse.
  4. Realizarea unui program pentru fiecare unitate școlară de ridicare a deșeurilor colectate selectiv de către firma Polaris sau de către altă firmă ce are ca obiect de activitate reciclarea. Astfel deșeurile de hârtie și carton vor fi colectate în recipiente de culoare albastră/capac albastru, deșeurile din metal și plastic în recipiente de culoare galbenă/capac galben, iar deșeurile de sticlă în recipiente de culoare verde/capac verde, resturile alimentare sau materialele care nu se pot recicla în recipient de culoare neagră/capac negru.
  5. Golirea recipientelor se va face de către personalul desemnat cu efectuarea curățeniei, în funcție de ritmul de umplere, în containere adecvate, puse la dispoziție de firma cu care unitatea de învățământ are contract.
  6. Tipărirea și distribuirea în școlile generale a unor flayere cu informații despre ce se poate recicla și cum se realizează corect colectarea selectivă a deșeurilor. Informațiile prezentate în acestea vor fi explicare elevilor de către cadrul didactic responsabil de clasă.
  7. Tipărirea și afișarea în fiecare clasă a unor postere de tip A1, în care vor fi prezentate informații specifice și clare despre beneficiile colectării selective și a reciclării. Aceste postere se vor afișa în zona containerelor din fiecare clasă.
  8. Organizarea unui concurs în luna mai denumit “Reciclăm pentru viitor”. Concursul se va organiza separat pentru fiecare categorie de unitate de învățământ (grădinițe și scoli generale), premiul acordat fiind de 5000 lei pentru fiecare categorie. Premiul se va acorda pentru cea mai mare cantitate de deșeuri. Dovedirea cantității se va realiza pa baza registrelor de gestionarea deșeurilor și dovezilor primite din partea firmelor responsabile cu preluarea acestora.

Localizarea proiectului

Tot municipiul Constanta

Mod implicare

Dorect să mă imlic în prezentarea beneficiilor colectării selective în școlile generale.

De asemenea, doresc să identific și să implic ONG-uri care să se alăture proiectului.

Atașamente

Nu sunt atașamente pentru acest proiect.
câștigător
Domeniu
Protecția mediului / protecția animalelor
Inițiator
Timofte Florin
Data adăugării
14.10.2022
Durata proiectului
12 luni
Buget estimat
300000 lei
Dacă te-ai răzgândit și vrei să votezi altceva din domeniul "Protecția mediului / protecția animalelor", trebuie mai întâi să retragi votul deja acordat acestui proiect.