Acasă / Proiecte / Semnalizare vestigii antice Zona Mozaic

Semnalizare vestigii antice Zona Mozaic

Descriere proiect

Amplasamentul studiat este situat în centrul orașului Constanța, la intrarea în Parcul Arheologic, în exteriorul zidulului de incintă a vechii Cetăți Tomis. Acesta face subiectul unei intervenții la nivel urban și anume punerea în evidență a ruinelor antice, Poarta de Intrare în vechea cetate Tomis și Turnul Măcelarilor, situat adiacent.

  • Turnul Măcelarilor

Context istoric

Zidul roman târziu, cuprindea perimetrul cel mai avansat de dezvoltare al așezării antice a Tomisului și a fost edificat cel mai probabil în a doua jumătate a secolului al III-lea d.Hr. Intervenții de reabilitare, consolidare și modififcare a acestor ziduri par să fi fost efectuate și în sec IV în perioada lui Constantin Cel Mare (306-337) dar mai ales în timpul lui Iustinian (527-565). 

Situat pe latura de N-V a zidului de incintă,  prima atestare a Turnului Măcelarilor a fost furnizată de către Vasile Pârvan, cel care a condus săpăturile arheologice, înainte de Primul Război Mondial (1915). Informațiile oferite atunci au pus în evidență “Turnul Măcelarilor” conform inscripției în limba greacă descoperită la baza turnului și interpretată de Vasile Pârvan ca fiind edificată pe cheltuiala unei bresle a măcelarilor.

Μακελαρί[ων] πεδατοῦ[ρα] πό(δες)  ΚΔ – “Lucrarea (porţiunea făcută) de corporaţia măcelarilor (în lungime de) 24 picioare” – este inscripția de pe un mare bloc de calcar de pe turnul semicircular construit ca un apendice de apărare la vechiul zid (probabil avariat) nu departe de poarta de NV a cetății. Se pare că exista o cutumă ca astfel de lucrări să fie susținute de bresle sau persoane de vază ale Tomisului.

Dacă măsurătoarea a avut la bază piciorul grec de 0,296 m, atunci porţiunea de zid reconstruită însumează 7,104 m. Probabil că refacerea/construcția turnului de către măcelarii tomitani a avut loc în timpul domniei lui Iustinian, dacă ţinem seama că o monedă din anul al XXI-lea de domnie (548) a fost descoperită în zid.

De pus în evidență alte puncte de reper ale locației: cartier britanic edificat între 1857-1862 în proximitatea vechii gări cap de linie al Danube-Black Sea Railway, Calcan clădire Harta Mozaic, clădirile din apropiere, viitoare machetă din bronz 3D.

  • Situație existentă

Situat în vecinătatea hărții Mozaic, punct de interes central, semnalizând vasta și impresionanta istorie a siturilor arheologice din zona Dobrogei, Turnul Măcelarilor este plasat într-o zonă verde care ar putea fi amenajată corespunzător pentru ca ruinele să fie puse în valoare la justa lor importanță.

Poziția Turnului nu permite vizibilitatea la nivelul ochiului dinspre zona de circulație – a bd. Ferdinand, acesta aflându-se la o cotă inferioară cotei de călcare a zonei de promenadă ceea ce face ca ruinele vechiului turn să nu fie suficient semnalizate trecătorilor. 

Amplasarea punctului de achiziționare ziare, în fața Turnului, pe axul principal dinspre str. Răscoalei 1907, reduce vizibilitatea și totodată importanța monumentului arheologic de clasă A, inclus în Lista Monumenteleor Istorice sub codul CT-I-m-A-02553.08, aparținând sec. III - VI p. Chr., Epoca romană, ca parte a zidului de incintă al cetății Tomis, obturând totodată și clădirea cu valoare istorică situată într-un plan secund.

Amplasarea stației de biciclete pe zona de promendă pe axul bd. Ferdinand, dinspre Teatrul Național, pe lateralul Turnului Măcelarilor, blochează vizibilitatea acestuia și din această direcție. Din punct de vedere al mobilității urbane, aceasta este o soluție viabilă, însă plasează rămășițele turnului într-un plan secund, iar piațeta din fața incintei cetății Tomis, subordonată Hărții cu Mozaic, trebuie să integreze în întregime zidul de incintă. 

Trotuarul perimetral de la baza peretelui Hărții cu Mozaic nu este utilizat  pentru a crea o legătură la nivel de promenadă cu turnul, astfel zona nu este suficient exploatată pentru a pune în evidență ruinele.

  • Poarta de NV de intrare în Cetatea Tomis

Situație existentă

Intrarea în parcul Arheologic este deficitară la nivel de semnalizare, având un potențial la nivel de atracție pietonală

 

Axul determinat dinspre parc de intrarea pe vechea poartă a cetății Tomis este orientat către imobilul de colț de pe st. Răscoalei 1907, nr. 55  și nicidecum către un punct de interes la nivel de parcurs urban

 

Beneficii proiect

Importanța vestigiilor antice pentru istoria Constanței

Justificarea proiectului

Insuficienta atenție acordată obiectivelor culturale, de patrimoniu din Constanța, atrage după sine nevoia unor intervenții punctuale pentru a valorifica zonele de interes ale orașului. Acest gen de semnalizări există în orașe mai mici decât Constanța, acolo unde lucrurile cu valoare culturală prezintă un deosebit interes pentru comunitate.

Sunt necesare simple intervenții la nivel urban, prezentate într-o manieră atractivă și interactivă, pentru a soluționa problema lipsei identității culturale, cu care se confruntă orașul. 

Activitățile de tip loisir cultural lipsesc, iar noile generații cresc fără un sentiment de apartenență real la locul în care s-au născut, din cauza lipsei interesului pentru valorile locale.

Zona centrală a orașului trebuie promovată și semnalizată corespunzător, pentru a fi integrată într-un circuit cultural istoric cu potențial turistic.

Concentrarea eforturilor pe obiectivele de patrimoniu mai puțin cunoscute publicului larg, care din cauza unor măsuri de amenajare la nivel urban, au fost umbrite sau slab semnalizate.

Lipsa unei educații cu privire la valoarea cultural istorică a obictivelor de patrimoniu este perpetuată din generație în generație, astfel se produce o ruptură și un dezinteres continuu vis a vis de acest subiect.

Acțiuni necesare pentru implementare proiectului

În urma analizei situației existente, propunerea vizează următoarele aspecte:

Deplasarea punctului de cumpărare ziare, care pe lângă obturarea Turnului Măcelarilor, prezintă un design incompatibil cu zona istorică în care este amplasat.

Zona trebuie eliberată de factori de poluare vizuală, și anume reclame supradimensionate și astfel de magazine parazit, care sunt intervenții deficitare la nivel urban și care concentrează atenția trecătorilor spre lucruri cu o impotanță redusă în raport cu valoarea istorică a acestor vestigii.

Deplasarea stației de biciclete către finalul traseului pietonal, spre Prefectură, urmare a continuării circulației

Amplasarea unui panou informativ ce propune reconstrucția virtuală a Turnului, ansamblu realizat dintr-o structură de aluminiu, având dimensiunile 150 x 75 cm, ce integrează un panou translucid și o zonă de călcare din plasă metalică având dimensiunile 130 x 75 cm, amplasat perpendicular pe spațiul verde, ca zonă de trecere între trotuar și zona de interes.

Amplasarea a două panouri informative ce propun reconstrucția virtuală a Turnului Măcelarilor și a Porții de Intrare de NV, ansamblu realizat dintr-o structură de aluminiu, având dimensiunile 150 x 75 cm, ce integrează 2 panouri translucide și o zonă de călcare din plasă metalică având dimensiunile 130 x 75 cm, amplasat în mijlocul trotuarului-piațetă pietonală, la jumătatea distanței dintre cele două obiective, 

Amplasarea unui astfel de panou este o intervenție urbană, care potențează caracterul cultural al zonei și care poate deveni un punct de atracție punctual, astfel zona devine degajată de alți factori, permițând vizibilitatea către ruinele antice.

Relocarea statuii lui Vasile Pârvan la jumătatea distanței dintre cele două obiective, în dreptul noului panou, în vederea realizării unei vizibilități neobturate.

Desființarea gardului verde dinspre zona de circulație, pentru a permite o mai bună legătură către zona de studio

Intervenție specializată conservare inscripție greacă la baza Turnului Măcelarilor.

Amplasarea pe spațiul eliberat de punctul de cumpărare ziare din dreptul Hărții Mozaic a unei machete cu suport din piatră gri-antracit cu propunerea de reconstrucție prin reprezentarea 3D a Cetății Tomis cu monumentele ei antice reprezentative (porturile grec și roman, străzi și clădiri, Terme, Lentiarion, Bursa Mozaic, ziduri, porți, amfiteatru roman, temple, basilici paleocreștine, etc).

Amplasarea în perimetrul mesei a 3 statui (grec, roman, get)

Amenajarea unei zone în pavimentul existent, centrată pe poarta de intrare, cu un dublu rol: acela de semnalizare virtuală a reconstrucției Porții de Intrare, precum și ca element capăt de perspectivă dinspre parc, ce produce ruperea de contextul situat în plan secund (parcarea, respectiv frontul stradal tratat necorespunzător la nivel estetic)

Pavimentul va prelua același concept utilizat pentru zona amenajată a turnului Măcelarilor, o alveola circulară, ca parte a aceluiași concept de amenajare integrat

Panoul amplasat va fi o structură metalică din aluminiu având dimensiunile 150 x 75 cm, amplasat vertical, amplasată central în alveola nou creată 

 

Sumar

  • Propunerile de intervenție urbană prevăzute îmbunătățesc semnificativ peisajul urban atât la nivel estetic, funcțional cât și ca punct de atractivitate. Zona va deveni mai animată, trecătorii fiind invitați să interacționeze cu instalațiile propuse.

 

  • Poziționarea celor 2 panouri și a propunerii de hartă 3D privind reconstrucția ruinelor antice din  structuri metalice, ușor de amplasat cu vizibilitate directă asupra ruinelor reprezintă un exercițiu de imaginație și atât locuitorii Constanței, cât și vizitatorii orașului au nevoie de astfel de puncte de atractivitate la nivel urban. Propunerea are un dublu rol, acela al reintegrării culturii în spațiul urban, cât și al loisir-ului mult dorit de locuitorii orașului.

Localizarea proiectului

Harta Mozaic Km 0 Intrare Parcul Arheologic Zid incinta

Mod implicare

Consultare voluntara, Facilitare contact specialisti, Informari.

 

Atașamente

Proiect-semnalizare-vestigii-antice-zona-Mozaic.pdf Vezi atașament
Proiect câștigător
Domeniu
Amenajare spații publice
Inițiator
ASOCIATIA VERDE URBAN
Data adăugării
25.08.2023
Durata proiectului
12 luni
Buget estimat
625000 lei
Dacă te-ai răzgândit și vrei să votezi altceva din domeniul "Amenajare spații publice", trebuie mai întâi să retragi votul deja acordat acestui proiect.